Cena Víta Brandy

Chci přihlásit projekt


 • Máte u vás zajímavou cyklostezku nebo novou úschovnu kol?
 • Proměnili jste zanedbaný park v místo, kam je radost chodit?
 • Zklidnili jste rušnou ulici ve prospěch nejzranitelnějších účastníků dopravy?

Nenechávejte si to pro sebe!

 

Vyplněnou přihlášku zašlete do 31. 7. 2024 na info@dobramesta.cz.


 

Do soutěžní přehlídky lze přihlásit dopravní a inženýrské stavby, resp. opatření pro dopravní i volnočasové účely, a dále pak veřejná prostranství (parky, náměstí, návsi), kterými jsou též řešeny udržitelné druhy dopravy, zejména pěší a cyklistická doprava. 

 

Kategorie ocenění

 
 1. Hlavní cena za stavbu nebo opatření
 2. Zvláštní cena partnera CVB za opatření pro chodce
 3. Zvláštní cena partnera CVB za opatření pro cyklisty
 4. Zvláštní cena partnera CVB za nerealizovaný návrh
 5. Zvláštní cena partnera CVB za přínos v regionu

 

Důležité termíny

 
 • Možnost přihlásit projekty od: 2. 5. 2024
 • Uzávěrka přihlášek: 31. 7. 2024
 • Slavnostní vyhlášení výsledků: 19. 9. 2024 v rámci Evropského týdne mobility