Cena Víta Brandy

Chci přihlásit projekt


 • Máte u vás zajímavou cyklostezku nebo novou úschovnu kol?
 • Proměnili jste zanedbaný park v místo, kam je radost chodit?
 • Zklidnili jste rušnou ulici ve prospěch nejzranitelnějších účastníků dopravy?

Nenechávejte si to pro sebe!

 

Vyplněnou přihlášku zašlete do 30. 6. 2024 na info@dobramesta.cz.


 

Do soutěže lze přihlásit dopravní a inženýrské stavby, resp. opatření pro dopravní i volnočasové účely, a dále pak veřejná prostranství (parky, náměstí, návsi), kterými jsou též řešeny udržitelné druhy dopravy, zejména pěší a cyklistická doprava. 

 

 

Za každou změnou stojí ambasador, který se zasloužil o bezpečnější ulice, o zdravější město, o město odolnější ke klimatickým změnám.
Vyberte někoho z našeho seznamu a nominujte ho do Ceny Víta Brandy!

 

Ze seznamu nominovaných ambasadorům nám pošlete svého kandidátů do 30. 6. 2024 na info@dobramesta.cz.
Znáte někoho, kdo se v posledních letech významně zasadil o změny k lepšímu ve veřejném prostoru a není v našem seznamu?
Napište nám a my jej do něj zařadíme.


Kategorie ocenění

 
 1. Hlavní cena za dopravní stavbu nebo opatření
 2. Ambasador (za přínos v oblasti dopravy ve veřejném prostoru)
 3. Zvláštní cena partnera CVB za opatření pro chodce
 4. Zvláštní cena partnera CVB za opatření pro cyklisty
 5. Cena veřejnosti

 

Důležité termíny

 
 • Možnost přihlásit projekty od: 1. 4. 2024
 • Uzávěrka přihlášek: 30. 6. 2024
 • Slavnostní vyhlášení výsledků: září 2024 v rámci Evropského týdne mobility