Cena Víta Brandy

...ocenění za dobré změny ve veřejném prostoru


CENA VÍTA BRANDY

Přihlášky je možné podávat do 4. února 2022


  • Máte u vás zajímavou cyklostezku nebo novou úschovnu kol?
  • Proměnili jste zanedbaný park v místo, kam je radost chodit?
  • Zklidnili jste rušnou ulici ve prospěch nejzranitelnějších účastníků dopravy?

Nenechávejte si to pro sebe!
Cena Víta Brandy oceňuje dopravní stavby, které obohacují veřejný prostor a jsou dobře zvládnuté – nejen technicky,
ale i koncepčně a citlivě zasazené do okolního prostředí, příjemné pro uživatele a esteticky přitažlivé. 

Hlavní výhra je spojená s cestou do Bruselu, kde na podzim 2022 bude výherce prezentovat svůj projekt v rámci českého předsednictví EU. 
Nejlepší dostanou také možnost časově neomezených konzultací své příští žádosti na Státní fond dopravní infrastruktury ČR. 

ČLENOVÉ POROTY

Modul: Porotci
ZÁKLADNÍ INFORMACE


Organizátorem soutěže je Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. Vítěze vybere nezávislá porota. Přihlásit se mohou jednotliví autoři nebo týmy – architekti či urbanisté, města, regiony, kraje a další organizace z ČR nebo SR. Po uzavření přihlášek dojde k výběru do užší nominace šesti staveb a opatření, z nichž vzejde vítěz a nositel ocenění „Vítěz Ceny Víta Brandy 2022“. Autorem hlavní ceny je český výtvarník a hudebník Milan Cais. S účastí v projektu je spojena publicita a zviditelnění nejlepších příkladů v médiích.


K čemu bude porota zejména přihlížet?

Nejen k originalitě a uměleckému dojmu, ale i vyváženosti mezi kvalitně a koncepčně zrealizovaným záměrem, který ponese prvky krajinného kontextu, kvalitního architektonického řešení, a přitom bude uživatelsky komfortní a zároveň bezpečný pro všechny uživatele. Dalšími kritérii jsou vypořádání se s technickými problémy, udržitelnost stavby, náklady spojené s provozempřípadně i důraz na chytrá řešení, která mohou stavbu zlevnit, avšak nikoliv na úkor kvality.


HISTORIE

 

   

Architekt Vít Branda (1963–2009), jehož jméno soutěž nese, je autorem lávky na nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani. Jeho řešení lávky kopírující skalní masiv v souvislosti s využitím navazujícího nábřeží a stezky je v českých podmínkách výjimečné a bylo nominováno mezi nejlepší evropské stavby posledních let.

Symbolem Ceny Víta Brandy bude zhmotnění myšlenek, se kterými tvořil, tj. jednoduchost, smysluplnost, funkční design, vtip, nadhled nad technokratickým klišé.