Cena Víta Brandy

...ocenění za dobré změny ve veřejném prostoru

CENA VÍTA BRANDYZÁKLADNÍ INFORMACE


Organizátorem soutěže je Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. Vítěze vybere nezávislá porota. Přihlásit se mohou jednotliví autoři nebo týmy – architekti či urbanisté, města, regiony, kraje a další organizace z ČR. Po uzavření přihlášek dojde k výběru do užší nominace šesti staveb a opatření, z nichž vzejde vítěz a nositel ocenění „Vítěz Ceny Víta Brandy 2024“. S účastí v projektu je spojena publicita a zviditelnění nejlepších příkladů v médiích.


K čemu bude porota zejména přihlížet?

Nejen k originalitě a uměleckému dojmu, ale i vyváženosti mezi kvalitně a koncepčně zrealizovaným záměrem, který ponese prvky krajinného kontextu, kvalitního architektonického řešení, a přitom bude uživatelsky komfortní a zároveň bezpečný pro všechny uživatele. Dalšími kritérii jsou vypořádání se s technickými problémy, udržitelnost stavby, náklady spojené s provozempřípadně i důraz na chytrá řešení, která mohou stavbu zlevnit, avšak nikoliv na úkor kvality.HISTORIE

 

   

Architekt Vít Branda (1963–2009), jehož jméno soutěž nese, je autorem lávky na nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani. Jeho řešení lávky kopírující skalní masiv v souvislosti s využitím navazujícího nábřeží a stezky je v českých podmínkách výjimečné a bylo nominováno mezi nejlepší evropské stavby posledních let.

Symbolem Ceny Víta Brandy bude zhmotnění myšlenek, se kterými tvořil, tj. jednoduchost, smysluplnost, funkční design, vtip, nadhled nad technokratickým klišé.
Akce je pod záštitou ministra pro místní rozvoj PhDr. Ivana Bartoše, Ph.D. ministra pro životního prostředí Mgr. Petra Hladíka