Cena Víta Brandy

Členové poroty

Adéla Jurečková, M.A.
Heinrich-Böll-Stiftung Praha
ředitelka
Ing. arch. Michal Fišer
člen České komory architektů a Pracovní skupiny Soutěže ČKA
Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.
Česká silniční společnost, předseda odborné sekce Silniční a městské dopravní inženýrství
ČVUT v Praze Fakulta dopravní, odborný asistent
Ing. Peter Klučka
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Národní cyklokoordinátor
Ing. Dita Eyblová
Ministerstvo dopravy ČR
Odbor strategie, Oddělení dopravní politiky a čisté mobility
Peter Rozsár
Cyklokoalícia
Konzultant pro udržitelnou mobilitu
Ing. Martina Havlová, Ph.D.
Česká asociace pro krajinářskou architekturu (ČAKA)
Autorizovaná krajinářská architektka
Ing. Josef Filip, Ph.D.
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
člen představenstva
MgA. Veronika Zapletalová
Výtvarný umělec, na volné noze
Modul: Porotci