Cena Víta Brandy

Členové poroty

Ing. Josef Filip, Ph.D.
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
člen představenstva
Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.
Česká silniční společnost, předseda odborné sekce Silniční a městské dopravní inženýrství
ČVUT v Praze Fakulta dopravní, odborný asistent
Ing. Dita Eyblová
Ministerstvo dopravy ČR
Odbor strategie, Oddělení dopravní politiky a čisté mobility
MgA. Veronika Zapletalová
Výtvarný umělec, na volné noze
Ing. Martina Havlová, Ph.D.
Česká asociace pro krajinářskou architekturu (ČAKA)
Autorizovaná krajinářská architektka
Bc. Roman Budský, BA (Hons), MBA
Platforma VIZE 0
Předseda expertní rady
PhDr. Věra - Karin Brázová
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Vedoucí oddělení urbánní politiky a strategií
Zástupce
České komory architektů
Zástupce
Ministerstvo životního prostředí ČR
Modul: Porotci