Cena Víta Brandy
MgA. Veronika Zapletalová
člen poroty

MgA. Veronika Zapletalová

Výtvarný umělec, na volné noze

Uvozovky

Vystudovala sochařství na VŠUP, částečně krajinomalbu na AVU, dějiny umění na FFUK, fotografii na ITF, režii dokumentu. Ústřední téma je pro ni krajina a její soužití s člověkem. Jako krajinu chápe i město, architekturu, veřejný prostor, formy pohybu v něm, jejich vzájemné působení. Plnohodnotné zapojení umění a estetiky od začátku procesu vzniku města, je nedílnou součástí kvalitního prostředí, které zpětně ovlivňuje kvalitu života v něm.

Externě konzultuje od VŠ po ZŠ a veřejnost projekty týkající se úvah o vnímání krajiny. Žije v Praze.

   

OSTATNÍ ČLENOVÉ POROTY

Modul: Porotci