Cena Víta Brandy
Ing. Martina Havlová, Ph.D.
člen poroty

Ing. Martina Havlová, Ph.D.

Česká asociace pro krajinářskou architekturu (ČAKA)

Autorizovaná krajinářská architektka

Uvozovky

Snadná orientace v prostoru, přehlednost a bezpečnost je základním předpokladem každého dobrého návrhu.

Autorizovaná krajinářská architektka České komory architektů, zabývající se mimo jiné cíleným leteckým snímkováním a jeho možnostmi využití pro projekční práce. Věnuje se obnově zaniklých cest a tras, které v krajině zničily léta totality. Je členkou České asociace pro krajinářskou architekturu a Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, kde 8 let působí jako členka Revizní komise.

   

OSTATNÍ ČLENOVÉ POROTY

Modul: Porotci