Cena Víta Brandy
Petr Velička
člen poroty

Petr Velička

M&P Architekti

autorizovaný krajinářský architekt

Uvozovky

Zabývá se zejména projekty staveb veřejných prostranství (náměstí, parků, ulic, nábřeží, historických zahrad, krajinných celků..). Dlouhodobě se věnuje vzdělávací a publikační činnosti. Od roku 2006 pracuje v iniciativní skupině Krajinářská architektura při České komoře architektů. Byl členem i místopředsedou dozorčí rady a představenstva České komory architektů. Je členem pracovní skupiny pro soutěže. S kolegy,  dne 27. 2. 2017 vydali Manifest Krajinářské architektury.

V roce 2004 založil s manželkou Markétou ateliér krajinářské architektury M&P Architekti.

Modul: Porotci