Cena Víta Brandy
Mgr. Dominica Tchaou
člen poroty

Mgr. Dominica Tchaou

Ministerstvo životního prostředí ČR

Odbor politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje, Oddělení politiky životního prostředí

Uvozovky

Vystudovala magisterský obor veřejná a sociální politika na Fakultě sociálních věd UK. Od roku 2022 působí v odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje na Ministerstvu životního prostředí, kde se zabývá zejména agendou čisté mobility. Již třetím rokem je národní koordinátorkou kampaně Evropský týden mobility - celoevropské iniciativy na podporu aktivní a udržitelné městské mobility.

Modul: Porotci