Cena Víta Brandy
Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.
člen poroty

Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.

Česká silniční společnost, předseda odborné sekce Silniční a městské dopravní inženýrství

ČVUT v Praze Fakulta dopravní, odborný asistent

Uvozovky

S dobrou náladou a úsměvem se vše zvládá lépe.

Vystudovala ČVUT Fakultu stavební, obor Konstrukce a dopravní stavby. Od r. 1998 působí na ČVUT Fakultě dopravní, Ústavu dopravních systémů. V rámci svého pedagogického působení přednáší a vede cvičení na téma dopravního inženýrství, územního plánování, zaměřuje se na udržitelnou dopravu a aktivní mobilitu, vede závěrečné práce studentů. Je členkou fakultního akademického senátu, zástupcem proděkana pro pedagogickou činnost a  manažerem ústavu pro pedagogickou činnost. Při České silniční společnosti vede sekci SAMDI (Silniční a městské dopravní inženýrství) a aktivně působí v rámci technických výborů PIARC.

   

OSTATNÍ ČLENOVÉ POROTY

Modul: Porotci