Cena Víta Brandy
Ing. Dita Eyblová
člen poroty

Ing. Dita Eyblová

Ministerstvo dopravy ČR

Odbor strategie, Oddělení dopravní politiky a čisté mobility

Uvozovky

Pohyb a mysl, dává smysl, protože, co neuděláme v čase, který je nám dán, nikdo to za nás neposune dál.

Pochází z Poděbrad, kde v roce 1996 ukončila studium na gymnáziu, s malými přestávkami z důvodu pobytu v zahraničí v roce 2004 ukončila studium Obchodní ruštiny (Bc.) na UJEP v Ústí nad Labem a následně začala pracovat na Ministerstvu dopravy v týmu lidí, kteří připravovali hodnocení projektů Výzkumu a vývoje. Po mateřské dovolené se v roce 2014 vrátila zpět na Ministerstvo dopravy ČR a od roku 2015 se kromě problematiky vlivu dopravy na životní prostředí věnovala tématům problematiky přístupnosti dopravy pro osoby se zdravotním postižením. Problematika udržitelné mobility ji natolik zaujala, že se rozhodla tuto oblast detailněji prostudovat v souvislostech ostatních oborů a v roce 2019 ukončila studium oboru Management rozvoje měst a regionů na vysoké škole AMBIS (Ing.), kde se podrobně zajímala právě o oblast udržitelné mobility na regionální a místní úrovni. Tuto problematiku se snaží dále rozvíjet, a to i s akcentem na aktivní mobilitu (cyklistickou a pěší dopravu).

   

OSTATNÍ ČLENOVÉ POROTY

Modul: Porotci